Cheng Hsin (诚心 eller 誠心) är en öppen själv­undersökning som fokuserar på vad som är "verkligt" och effektivt, inte från en intellektuell förståelse, men från en direkt erfarenhet och medvetenhet här och nu.

Cheng Hsin fokuserar på personlig utveckling, medvetenhet och effektivitet i attityd, rörelse, handling, interaktion och kommunikation genom självundersökning, kontemplation, fysisk aktivitet och kampkonst.

Centrala begrepp i Cheng Hsin är skicklighet och medvetenhet. Vi letar efter vad som är verkligt och effektivt, för vem och vad vi egentligen är, till en optimal attityd, rörelse, uppfattning, interaktion och kommunikation. Cheng Hsin är en tvärvetenskaplig självstudie där kroppsarbete, rörelseinlärning, kontemplation och kampkonst kommer samman.

Cheng Hsin har rötter i österländska discipliner som Zen, Tai Chi Chuan, Aikido, Judo, Hsing I, Thai Boxing och Pa Kua, i västerländska boxningen samt medvetenhets- och empowerment rörelsen.

Grundaren av Cheng Hsin är amerikanen Peter Ralston. Han jobbar med människor för att utöka och fördjupa deras medvetande, för att de ska bli verkligare, ärligare och effektivare. Han utvecklade idéerna till Cheng Hsin på 1970 talet och för att bevisa att de fungerar, deltog 1978 i full-contact martial arts världsmästerskapet i Taiwan och vann som första icke-asiat. Som lärare, hans primära fokus är att avslöja och kommunicera principerna bakom olika ämnen.

Detaljerad information finns på Cheng Hsins hemsida. Det blir väldigt nyttigt att även läsa hans böcker, särskilt "Zen Body-Being", "Cheng Hsin: The Principles of Effortless Power" och "Cheng Hsin T'ui Shou: The Art of Effortless Power". Även Cheng Hsins YouTube kanal innehåller bra material som belyser olika aspekter av denna konst.

Det finns tre studieområden:

Det är kanske svårt att endast från beskrivningen ovan förstå exakt vad det handlar om. Min översättning kan nog inte fånga alla nyanser, det bästa blir att läsa originalet via länkarna, men jag ska försöka göra en sammanfattning.

Body-Being, "The art of being a body"

Till att börja med, Body-Being är ett benämning på enheten kropp+sinne. Det är relaterat till vad andra discipliner kallar Mind-Body, men Peter Ralston att använda ett ord utan existerande mening för att tillåta elevernas sinne att förbli öppen till alla möjligheter.

Målet med dessa studier är att undersöka och träna vad som skapar en ansträngningslöst effektiv kropp, utan att glömma att i all fysisk aktivitet, sinnet har en viktig roll. Arbetet grundas i "upplev det för dig själv"-lärning, inte i dogmatiska läror.

De fem principerna som ligger till grund för en naturlig och kraftfull kropp är:

Centrering (Centering)
att hitta, att kunna fokusera på, och att röra hela kroppen från ens centrum
Kontakt med marken (Grounding)
att utveckla en stark samband med marken och kunna dra kraft från den
Vara hel och integrerad (Being Whole and Unified)
att kunna känna varje kubikmilimeter av kroppen och att lära sig att förena helheten i både medvetenhet och handling
Avslappning (Relaxing)
att kunna släppa fri sinnet och musklerna och att tillåta kroppen att nå en naturligt, öppet och oanvänt tillstånd
Lugn (Being Calm)
att tillåta sinnet och uppmärksamheten att bli oberörda av omständigheterna, och att avstå från att skapa negativa eller olämpliga tankar och reaktioner

"The art of effortless power"

Detta är området som studerar interaktionen med omgivningen, i form av en kampkonst. Detta är av historiska skäl, men det passar alla som på något sätt använder sin kropp (och vem gör inte det?). Det är svårt att hitta ett bra namn på svenska, jag ska använda förkortningen AEP.

AEP baseras huvudsakligen på tre traditionella konster: Tai Chi Chuan, Aikido och Pa Kua Chang, men har påverkats av judo, jujutsu, boxning och andra. Som elev lär man sig att neutralisera aggression, blanda med externa krafter, samt störa balansen och kraften hos en angripare genom att kasta dem i luften eller till marken. AEP innefattar utforskningar av uppfattning, "feeling-awareness", balans, förhållande mm.

I wanted to create an art based on fundamental observations of physics, perception, intent, impulse, and energy — an art that gears itself to meet any situation because it is founded on understanding the principles in which interaction takes place.

I wanted an art that would be adaptable and well-designed, forged through training and techniques but designed to teach something beyond the form.

The Art of Effortless Power is such an art.

— Peter Ralston

Målet med AEP är att förstå grundligt, in i märgen, principerna som är grunden till processer, kroppsmekanik, interaktion — dvs livet själv. Det betyder att oavsett hur "bra" man blir, det finns alltid något mer att lära sig. Syftet med det man praktiserar är att bli ett med principerna, med nuet, med anden. Genom denna strävan kan man upptäcka och överstiga begränsningarna som styr ens liv och tankesätt.