Cheng Hsin (chéng xīn, 诚心) fokuserar på personlig utveckling, medvetenhet och effektivitet i attityd, rörelse, handling, interaktion och kommunikation genom självundersökning, kontemplation, fysisk aktivitet och kampkonst.

Centrala begrepp i Cheng Hsin är skicklighet och medvetenhet. Vi letar efter vad som är verkligt och effektivt, för vem och vad vi egentligen är, till en optimal attityd, rörelse, uppfattning, interaktion och kommunikation. Cheng Hsin är en tvärvetenskaplig självstudie där kroppsarbete, rörelseinlärning, kontemplation och kampkonst kommer samman.

Cheng Hsin har rötter i österländska discipliner som Zen, Taijiquan, Aikido, Judo, Xing Yi Quan, Thai boxning och Baguazhang, i västerländska boxningen samt medvetenhets– och empowerment rörelsen.

Grundaren av Cheng Hsin är amerikanen Peter Ralston. Han jobbar med människor för att utöka och fördjupa deras medvetande, för att de ska bli verkligare, ärligare och effektivare. Han utvecklade idéerna till Cheng Hsin på 1970 talet och för att bevisa att de fungerar, deltog 1978 i Full-contact Martial Arts världs­mästerskapet i Taiwan och vann som första icke-asiat. Som lärare, han avslöjar och förklarar principerna bakom olika ämnen.

Jag ville skapa en konst baserad på grundläggande observationer av fysik, uppfattning, avsikt, impuls och energi — en konst som är beredd att möta alla situationer eftersom den är grundad på förståelsen av principer där interaktion sker.

Jag ville ha en konst som skulle vara anpassningsbar och väldesignad, smidd genom utbildning och tekniker men utformad för att lära ut något utanför formen.

The Art of Effortless Power är en sådan konst.

— Peter Ralston

Börja träna Cheng Hsin!

Just nu har vi möjlighet att träna i Göteborg. För att få löpande information om träning, lämna din e-post adress här nedan.

Din personliga information kommer att endast användas för utskick om Cheng Hsin, några få gånger om året.
Du kan avregistrera dig när som helst.

Det finns två studieriktningar, som komplementerar varandra:

 • Fysiska färdigheter ('Body-being' och 'Effortless power') behandlar kroppsmedvetenhet, –struktur och –design, samt funktionella förhållanden och effektiv interaktion och siktar på att man ska bli ansträngningslöst effektiv. Läs mer på ChengHsin.com
  • Lär dig röra dig med skicklighet, elegans och styrka
  • Arbeta mot fysisk och mental skicklighet
  • Känn en ökning av vitalitet och medvetenhet
 • Medvetenhetsstudier överväger "sinne" och vår mentala och känslomässiga uppbyggande, liksom vår sanna natur och hela upplevelsen av vår tillvaro. Läs mer på ChengHsin.com
  • Flytta bortom de vanliga perceptioner som begränsar oss, våra relationer och våra liv
  • Öka din förmåga att verkligen kommunicera med andra
  • Minska din känsla av separation
  • Utforska hur uppfattningen skapar vår erfarenhet av en själv och andra

Det är kanske svårt att endast från beskrivningen ovan förstå exakt vad det handlar om. Min översättning kan nog inte fånga alla nyanser, det bästa blir att läsa originalet via länkarna, men jag ska försöka göra en sammanfattning.

Body-Being, "The art of being a body"

Till att börja med, Body-Being är ett benämning på enheten kropp+sinne. Det är relaterat till vad andra discipliner kallar Mind-Body, men Peter Ralston ville använda ett ord utan existerande mening för att tillåta elevernas sinne att förbli öppen till alla möjligheter.

Målet med dessa studier är att undersöka och träna vad som skapar en ansträngningslöst effektiv kropp, utan att glömma att i all fysisk aktivitet, sinnet har en viktig roll. Arbetet grundas i "upplev det för dig själv"-lärning, inte i dogmatiska läror.

De fem principerna som ligger till grund för en naturlig och kraftfull kropp är:

Avslappning
(Relaxing)
att kunna släppa fri sinnet och musklerna och att tillåta kroppen att nå en naturligt, öppet och oanvänt tillstånd
Centrering
(Centering)
att hitta, att kunna fokusera på, och att röra hela kroppen från ens centrum
Kontakt med marken
(Grounding)
att utveckla en stark samband med marken och kunna dra kraft från den
Vara hel och integrerad
(Being Whole and Unified)
att kunna känna varje kubikmilimeter av kroppen och att lära sig att förena helheten i både medvetenhet och handling
Vara lugn
(Being Calm)
att tillåta sinnet och uppmärksamheten att bli oberörda av omständigheterna, och att avstå från att skapa negativa eller olämpliga tankar och reaktioner

"The art of effortless power" (AoEP)

Detta är området som studerar interaktionen med omgivningen, av historiska skäl i form av en kampkonst, men det passar alla som på något sätt använder sin kropp (och vem gör inte det?).

AoEP baseras huvudsakligen på tre traditionella konster: Taijiquan, Aikido och Baguazhang, men har påverkats av judo, jujutsu, boxning och andra. Som elev lär man sig att neutralisera aggression, blanda med externa krafter, samt störa balansen och kraften hos en angripare genom att kasta dem i luften eller till marken. AoEP innefattar utforskningar av uppfattning, "feeling-awareness", balans, förhållande mm.

Målet med AoEP är att förstå grundligt, in i benmärgen, principerna som ligger till grunden för processer, kroppsmekanik, interaktion — dvs livet själv. Det betyder att oavsett hur "bra" man blir, det finns alltid något mer att lära sig. Syftet med det man praktiserar är att bli ett med principerna, med nuet, med anden. Genom denna strävan kan man upptäcka och överstiga begränsningarna som styr ens liv och tankesätt.

Mer information

Mer detaljerad information finns på Cheng Hsins hemsida. För att få information om vad som händer i Sverige, anmäl dig på e-post listan.

Peter Ralston har även skrivit flera böcker, varav om fysiska delen:

Videomaterial finns på Cheng Hsins YouTube kanal som belyser olika aspekter av denna konst.